Září
8
2011

Nejlevnější pojištění domu

Necháte-li si pojistit vaši nemovitost, ochráníte tak svůj domov a majetek nejen proti živelným událostem, ale také proti možnému odcizení nebo zničení a v neposlední řadě i proti stále častěji se vyskytujícím případům vandalismu, které dnes bohužel nejsou nikterak ojedinělé.

Avšak aby bylo takové pojištění domova a pojištění domácnosti účelné a splňovalo pojistnou funkci v případě zmíněných životních situací, tak je zapotřebí, ba i nutné, adekvátně stanovit jeho pojistnou výši. V případě, že byste totiž stanovili nižší pojistnou částku, než je skutečná nominální hodnota pojišťované domácnosti, jednalo by se o tzv. podpojištění. V praxi by se vám pak mohlo přihodit, že vám v případě vzniku pojistné události vyplacení pojistné plnění nepokryje veškeré vzniklé škody a budete tak tratit. Ale ani tzv. nadpojištění domácnosti se nevyplácí. Důvod je jednoduchý. A sice ten, že v případě vyšší pojistné částky máte nárok pouze na plnění do výše hodnoty domácnosti či nemovitosti. Nadpojišťovat dům anebo domácnost je tedy velmi neekonomické, neboť se vám to nikdy nevrátí a pak také platí, že čím vyšší stanovená částka pojistného plnění, tím vyšší pojistná splátka. Proto se oběma případům neadekvátně stanovené výše pojistného vyhněte.

Pojištění domácnosti je pak také vhodné doplnit o životní pojištění, jehož smyslem je krýt pojištěnou osobu. V případě vzniku pojistné události je pojistné plnění vyplaceno tzv. obmyšlené osobě, jež je ve smlouvě uvedena. Životní pojištění nabývá na významu, pokud se jedná o živitele rodiny, na kterém je někdo závislý, anebo v případě, že má hypotéku, úvěr či jinou formu půjčky.

Pro aktuálně nejvýhodnější nabídku finančních produktů týkajících se pojištění domu, pojištění domácnosti nebo právě zmíněného životního pojištění kontaktujte některý z odborných finančních serverů, kde vám s výběrem pomohou a vy jistě neproděláte.

Srpen
8
2011

Sjednání pojistky na auto online

Pojištění vozidel můžeme rozdělit na tři hlavní skupiny. První skupinu představuje povinné ručení, druhou havarijní pojištění a do třetí skupiny spadají všechna doplňková pojištění vozidel.

Povinné ručení je pojištěním odpovědnosti z provozu motorového vozidla na pozemních komunikacích, které je dáno zákonem a je tedy povinnou součástí každého vlastníka motorového vozidla, které má přidělenou registrační značku, technický průkaz nebo je jiným způsobem využíváno k provozu na pozemních komunikacích. V opačném případě se majitel nepojištěného vozidla vystavuje celé řadě pokut, zpětnému doúčtování poplatků, ale také riziku dopravní nehody a následné škodní událost, kdy za něj škody sice zaplatí Česká kancelář pojistitelů ze svého garančního fondu, ale následně bude tuto částku vymáhat právě po majiteli nepojištěného vozidla, který nezřízením povinného ručení jednal v rozporu se zákonem. Provozování vozidla bez řádně uzavřeného povinného ručení je tedy nejen protizákonné, ale v konečném důsledku se může také velmi prodražit.

Oproti tomu havarijní pojištění je dobrovolné pojištění vozidel a má velikou variabilitu. Chrání majitele motorového vozidla proti havárii, vandalismu, krádeži nebo živelné události. Nejčastější uplatnění ale nachází při dopravních nehodách, kdy je jejich viníkem sám majitel havarijní pojistky.

K oběma předchozím pojištěním lze sjednat ještě tzv. připojištění, která nazýváme také jako doplňková pojištění vozidel. Z těch nejčastějších můžeme jmenovat např. pojištění proti zničení či poškození skel, sedadel a zavazadel, úrazové pojištění řidiče a cestujících, pojištění náhradního vozidla či pojištění asistenčních služeb a právní ochrany.

Sjednání pojistky na auto online cestou má celou řadu výhod – časových i finančních. Přesvědčte se o tom sami – pro nalezení nejlevnější nabídky využijte služeb odborných serverů a online kalkulací. Zadejte do vašeho internetového vyhledávače následující hesla, která vás dovedou na ty pravé webové stránky, které hledáte: „poviné ručení, povinné ručení porovnání, povinné ručení kalkulačka, nejlevnější povinné ručení, srovnání povinné ručení, porovnání povinné ručení, porovnání povinného ručení“.

Červenec
8
2011

Ceny elektřiny

Také cena elektrické energie je velice nestabilní a stále se nám zvyšuje, což zcela oprávněně vede k naší nelibosti. Ptáte se, co s tím ale můžete dělat? Někdy může být řešení jednoduché, chce to jen nebýt k této situaci flegmatický a nebát se změn. Právě změna vašeho stávajícího dodavatele elektřiny vám může zajistit příznivější ceny elektřiny a tedy menší zátěž pro váš finanční rozpočet.

Pozor! Hlavně se nenechejte zlákat od hezky vypadajícího mladíka v obleku, který zazvoní u vašich dveří a bude se vás snažit rychle přesvědčit k podpisu smlouvy o dodávce elektřiny se slovy, že jsou ti nejvýhodnější na trhu. V klidu si nabídku promyslete a ověřte, že byste přestupem získali, nikoli ztratili, jak tomu ve většině takových případů bývá. Mnohdy vám totiž sdělí jen polovinu podmínek – samozřejmě tu lepší, tu, co se hezky poslouchá. Vždy se zajímejte o fixní trvání slibované ceny elektřiny. Informace si ověřujte přímo u dodavatelů, na jejich oficiálních stránkách nebo osobní návštěvou. V textu nepřehlédněte i drobné písmo, které bývá úplně dole na stránce nebo na konci v podmínkách. Na základě toho se pak rozhodněte, zda jsou pro vás ony ceny elektrické energie příznivé a v takovém případě můžete smlouvu s klidným svědomím podepsat. Ostatně kdyby vám pak po čase dodavatel ceny elektrické energie znevýhodnil, jednoduše jej vyměníte za toho, kdo vám dá lepší nabídku.

Takto sice nemůžete zdražování cen elektrické energie zcela zarazit, ale alespoň máte volbu výběru a tedy i šanci, že si najdete toho nejvýhodnějšího dodavatele elektrické energie.

Zadejte si do vyhledávače heslo „elektřina cena“ a pak už jen porovnávejte, srovnávejte a ověřujte informace uvedených na webových stránkách jednotlivých společností. Nebojte se přímo zeptat, jde o vaše peníze. Elektřina je všude stejná, jen cena elektrické energie je různá. Na to myslete, až vám zase přijde faktura za elektřinu.

Červen
8
2011

Havarijní pojištění

Nechalo by se říci, že havarijní pojištění začíná tam, kde končí povinné ručení. Jeho smysl je především v ochraně vašeho automobilu. Sice jej neohlídá před případnými zloději nebo vandaly, ani nezabrání havárii, nýbrž zamezí finančním ztrátám ve výše uvedených případech. A to není zase tak málo, když si uvědomíte, že popsané situace nejsou nikterak ojedinělé a že se s nimi tedy můžete kdykoliv setkat právě vy, ne?

Havarijní pojištění vás tedy chrání před škodami způsobenými havárií, vandalismem, krádeží a také proti živelným událostem. Zabezpečuje tedy majitele vozidla prakticky proti všem rizikům, které mu v souvislosti s vlastnictvím vozidla a jeho provozem hrozí.

Výše pojistného vychází zejména z částky, na jejíž výši si vozidlo necháte pojistit. Do kalkulace se také navíc započítává např. stáří a výbava vozidla, region a věk majitele. Dalším rozhodujícím činitelem je spoluúčast – tedy finanční podíl, kterým se budete na škodě v případě vzniku pojistné události podílet.

Ve většině případů, zřizujete-li havarijní pojištění spolu s povinným ručením u téže pojišťovny, vám bude poskytnuta věrnostní sleva. Pojistku tak pořídíte ještě laciněji. S tím souvisí i lepší asistenční služby a jiné benefity – např. bonusy, díky kterým se vám v průběhu let budou poplatky snižovat.

Nepromarněte své peníze tím, že si jednotlivé dostupné nabídky týkající se pojištění vozidel neporovnáte. Kontaktujte některý z odborných serverů a nechte si vypracovat podrobnou analýzu, ze které jasně vyplyne, co bude ve vašem případě nejvýhodnější.

Květen
8
2011

Povinné ručení online

Povinné ručení je nutnost, bez které se vy a vaše auto neobejdete. Pojišťoven, kde si jej můžete sjednat, existuje celá řada. Ale ne všechny z nich přicházejí s tou nejvýhodnější nabídkou pro vás. Konkurence je veliká a jednotlivé instituce se tedy předhánějí, aby právě oni byli tou společností, která vás svými benefity zaujme. V případě, že jste si zakoupili automobil na leasing, je velmi pravděpodobné, že za vás daná leasingová společnost spolu s leasingem zařídila také smlouvu o povinném ručení. Pokud jste si ale nový či ojetý zakoupili automobil z vlastních finančních prostředků, budete si jej muset opatřit sami. V tomto případě máte nesmírnou výhodu výběru a šanci, že si stejnou službu sjednáte za méně peněz. Před podpisem smlouvy však věnujte pozornost nejenom pojistné splátce, ale i referencím vybrané pojišťovny. Rovněž tak i informace, jak jednají a přistupují ke svému pojištěnci, a jak jsou flexibilní během vyřizování pojistných událostí, jsou neopomenutelným hlediskem při výběru pojišťovny, kde povinné ručení uzavřete.

Máte možnost využít zcela bezplatné služby některého z odborných serverů s finanční tématikou, kde si můžete nechat vypracovat jednotlivé konkurenční nabídky – analýzu porovnání povinného ručení. Nebo vyzkoušejte službu povinné ručení kalkulačka. Vy si pak už jen vyberete to nejlevnější povinné ručení a jistě už budete vědět, jak naložit s ušetřenými prostředky.

Také vy, kteří již povinné ručení vlastníte, nesetrvávejte v nevýhodných podmínkách a přehodnoťte svou smlouvu o povinném ručení se současnou nabídkou, která je na trhu k dispozici. Surfujte po internetu – stačí jen do internetového vyhledávače (např. Google) zadat tato slovní spojení: „poviné ručení, povinné ručení porovnání, srovnání povinné ručení, porovnání povinné ručení.“

Nebojte se sjednat si povinné ručení online – má to řadu finančních i časových výhod.